KOMUNIKATY

Regulamin akcji promocyjnej DOMS na 40 lat „Solidarności”.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zniżki w PZU oraz Banku Pekao S.A.

Zniżki na stacjach LOTOS

ZUZP


Jesteś

gościem
BIULETYN


AKTUALNOŚCI
II Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"

Drugi Halowy Turniej w piłkę nożną rozegrany został 3 lutego 2023 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łowiczu.
W łowickim turnieju udział wzięło 15 drużyn z całej Polski.  Pierwsze miejsce zajął Zakład Maszyn Torowych IM Kraków, drugie miejsce zajął Zakład Linii Kolejowych z Łodzi, trzecie Zakład Linii Kolejowych Skarżysko Kamienna a czwarte miejsce Zakład Linii Kolejowych z Krakowa.

Odliczenie składki członkowskiej w PIT-37

Składki na NSZZ „Solidarność” każdy członek związku może odliczyć od dochodu w PIT-37 po otrzymaniu od pracodawcy PIT-11.
Od 1 stycznia 2022 r. podatnik może odliczyć ulgę z tytułu płaconych składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Odliczenia tego będzie można dokonać w zeznaniu PIT-37 składanym za 2022 r. do dnia 30.04.2023 r. zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 2c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
Odliczeniu od dochodu podlegają składki członkowskie wpłacane w danym roku podatkowym jednak nie więcej niż 500 zł (odliczamy składkę od dochodu, a nie od podatku). Muszą to być składki opłacone w danym roku, a nie składki należne wobec związku zawodowego.Czytaj więcej >>>
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Pracowniczej

Wyobraź sobie, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych, pracownik wyrządza szkodę pracodawcy lub osobom trzecim.
W takiej sytuacji, zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca ma prawo obciążyć pracownika kosztami naprawy tej szkody. Posiadając polisę OP, to ubezpieczyciel przejmie na siebie pokrycie tych kosztów.
Dlatego, jeśli jeszcze nie przystąpiłeś do ubezpieczenia Odpowiedzialności Pracowniczej, zgłoś się do przewodniczącego organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” i wyraź chęć jego wykupienia już dziś.
Koordynator ubezpieczenia ze strony SZIK: Zdzisław Jasiński, tel. 608 014 342
Spotkanie z prezesem

W dniu 19 stycznia 2023 r. odbyło się w centrali Spółki spotkanie przedstawicieli ponadzakładowych organizacji związkowych z prezesem zarządu panem Ireneuszem Merchel, panią dyrektor Grażyną Mamińską wraz z zespołem. W spotkaniu Sekcję Zawodową Infrastruktury Zawodowej NSZZ Solidarność reprezentowali: Zdzisław Jasiński i Mirosław Ośmiałowski.
Pan prezes Ireneusz Merchel powitał zebranych przedstawicieli związków zawodowych. Przypomniał pokrótce przebieg poprzednich spotkań i poinformował o wniosku większości przedstawicieli związków zawodowych o potrzebnym czasie na konsultacje wewnętrzne. Następnie poprosił o prowadzenie spotkania panią dyrektor Grażynę Mamińską.
II Halowy Turniej Piłki Nożnej
Zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"

W dniu 9 stycznia 2023 r. po raz pierwszy w tym roku zebrali się członkowie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) oraz zaproszeni goście.
Obrady zostały podzielone na dwie części: roboczą, dotyczącą bieżącej sekcji oraz spotkanie opłatkowo-noworoczne.
Na początku obrad przewodniczący Henryk Sikora poinformował zebranych o przebiegu rozmów ws. propozycji zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP). Prowadzone przez pracodawcę spotkania z wybranymi grupami pracowniczymi w zakładach Spółki, opinie, którymi dysponują po konsultacjach w komisjach zakładowych przewodniczący, planowany wzrost od 1 stycznia 2023 r. dodatków: funkcyjnego, niebezpiecznego, szkodliwego i uciążliwego (niektórzy straszyli, że znikną!), troska o podwyżkę wynagrodzeń w toku bieżącym, wywołały ożywioną dyskusję. Sprowokowana „burza mózgów” przyniosła zakładane rezultaty.


Copyright © 2010 Solidarność ZLK Ostrów Wielkopolski. All rights reserved.
Administrator: Łukasz Starczewski