NSZZ SolidarnośćLogo PLKOZ NSZZ Solidarność
przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie WielkopolskimZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
DLA PRACOWNIKÓW "PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna"
ZAWARTY 11 STYCZNIA 2005 ROKUProtokół dodatkowy nr 1 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A." zawarty 9 sierpnia 2006 r.


Protokół dodatkowy nr 2 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A." zawarty 7 stycznia 2008 r.Protokół dodatkowy nr 3 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A." zawarty 14 lipca 2008 r.


Protokół dodatkowy nr 4 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A." zawarty 9 czerwca 2009 r.


Protokół dodatkowy nr 5 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A." zawarty 12 kwietnia 2010 r.


Protokół dodatkowy nr 6 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A." zawarty 7 lipca 2010 r.


Protokół dodatkowy nr 7 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A." zawarty 9 czerwca 2011 r.Protokół dodatkowy nr 8 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A." zawarty 1 lipca 2011 r.


ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLAPRACOWNIKÓW
"PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna"
(TEKST ZE ZMIANAMI wprowadzonymi 8 PROTOKOŁAMI DODATKOWYMI)


Protokół dodatkowy nr 9
do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie kolejowe S.A."
zawarty 20 czerwca 2012 r.


Protokół dodatkowy nr 10 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A." zawarty 27 czerwca 2014 r.


Porozumienie wprowadzające z 7 listopada 2014 r.

Protokół dodatkowy nr 11 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A." zawarty 7 listopada 2014 r.Protokół dodatkowy nr 12 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A." zawarty 6 czerwca 2016 r.


Protokół dodatkowy nr 13 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A." zawarty 23 grudnia 2016 r.


Protokół dodatkowy nr 14 do ZUZP dla pracowników "PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A." zawarty 27 marca 2018 r.