SERDECZNIE WITAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ
 NASZEJ ORGANIZACJI  ZAKŁADOWEJ

KOMUNIKATY

Regulamin akcji promocyjnej DOMS na 40 lat „Solidarności”.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zniżki w PZU oraz Banku Pekao S.A.

Zniżki na stacjach LOTOS

ZUZP


Jesteś

gościem

BIULETYN

ARCHIWUMDOKUMENTY
PISMA 2020 ROK
Odp. na SZIK - 21/20 ws. instrukcji Ir - 7
Str. 1
Str. 2
Pismo SZIK - 21/20 ws. instrukcji Ir - 7
Info od dyr. Biura Logistyki p. Cezarego Wołyńca nt. utraty zniżek w indywidualnych ubezpieczeniach komunikacyjnych
Odpowiedź na pismo w sparwie premii uznaniowej
Pismo SZIK NSZZ "Solidarność" skierowand do Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie premii uznaniowej
Pisma Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność skierowane do pana prezesa PKP PLK S.A.
Uwagi do projektu Protokołu dodatkowego nr 15 ZUZP str. 1
Uwagi do projektu Protokołu dodatkowego nr 15 ZUZP str. 2
Uwagi do projektu Protokołu dodatkowego nr 15 ZUZP str.1 
Uwagi do projektu Protokołu dodatkowego nr 15 ZUZP str. 2
Informacja o przedstawionych postulatach str. 1
Informacja o przedstawionych postulatach str. 2  
Wspólne pismo central związkowych
Komunikat w sprawie badań okresowych
Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym - zwrotniczy !!!
Informacja 
Ustawa o transporcie kolejowym  
Stanowiska Głównego Inspektora Pracy
Str. 1
Str. 2
Str. 3
Zapytanie w sparwie badań okresowych
Zapytanie Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność" w sprawie szkoleń i pracy zdalnej
Apel do Zakładowych Organizacji Związkowych NSZZ Solidarność
Zapytanie SZIK ws. korona wirusa do prezesa PKP PLK S.A.
Pismo w sprawie wdrożenia Elektronicznego Dziennika Ruchu wraz z odpowiedzią Zarządu PKP PLK S.A. oraz odpowiedź na pismo w sprawie podwyżek wynagrodzenia w 2020 roku
Zapytanie ws. Elektronicznego Dziennika Ruchu
Odpowiedź ws. Elektronicznego Dziennika Ruchu str.1
Odpowiedź ws. Elektronicznego Dziennika Ruchu str.2
Odpowiedź ws. Elektronicznego Dziennika Ruchu str.3
Odpowiedź ws. podwyżek wynagrodzenia w 2020 r.
Pismo SZIK- 03/2020 w sprawie podjęcia rozmów z SZIK na temat wzrostu wynagrodzeń w PKP PLK S.A. w roku 2020
Pismo SZIK- 05/2020 w sprawie przywrócenia stanowiska zwrotniczego oraz wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko automatyk
Informacja Prezydium SZIK NSZZ "Solidarność" z 6 kwietnia 2020 r.
Ustawa o transporcie kolejowym

Stanowiska Głównego Inspektora Pracy ws. badań okresowych i szkoleń bhp
str. 1
str. 2
str. 3
SZIK - 11/20 ws. badań okresowych
SZIK - 10/20 ws. szkoleń i pracy (zdalnej)
Apel SZIK do Zakładowych Organizacji Związkowych NSZZ "Solidarność"
SZIK - 09/20 ws. zapobiegania rozprzestrzeniania się koronoawirusa
Odpowiedź na SZIK - 06/20 ws. Elektronicznego Dziennika Ruchu
str. 1
str. 2
str. 3
Odpowiedź na SZIK - 03/20 ws. wzrostu wynagrodzeń w roku 2020
SZIK - 06/20 ws. Elektronicznego Dziennika Ruchu
SZIK - 05/20 ws. zmian w Rozporządzeniu (m.in. zwrotniczy)
SZIK - 03/20 ws. wzrostu wynagrodzeń w roku 2020
SZIK - 01/20 ws. dialogu społecznego z roku 2019

KSK/01/2020 - posiłki profilaktyczne
DOKUMENTY STATUTOWE
Statut NSZZ Solidarność
                                                
Deklaracja członkowska OZ NSZZ "Solidarność" przy ZLK Ostrów Wlkp.
Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej
Deklaracja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członka OZ NSZZ "S"
Deklaracja Programowa NSZZ Solidarność
Ustawa o związkach zawodowych
Regulamin strajku w Spółce PKP PLK S.A.
Aktualna mapka podziału ZLK w Ostrowie Wlkp. na sekcje eksploatacji
Uchwała finansowa NSZZ Solidarność

Copyright © 2010 Solidarność ZLK Ostrów Wielkopolski. All rights reserved.
Administrator: Łukasz Starczewski