KOMUNIKATY

Regulamin akcji promocyjnej DOMS na 40 lat „Solidarności”.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zniżki w PZU oraz Banku Pekao S.A.

Zniżki na stacjach LOTOS

ZUZP


Jesteś

gościem
BIULETYN

ARCHIWUMDOKUMENTY
DOKUMENTY STATUTOWE
Statut NSZZ Solidarność
Deklaracja członkowska OZ NSZZ "Solidarność" przy ZLK Ostrów Wlkp.
Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej
Deklaracja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członka OZ NSZZ "S"
Deklaracja Programowa NSZZ Solidarność
Ustawa o związkach zawodowych
Uchwała finansowa NSZZ Solidarność
Regulamin strajku w Spółce PKP PLK S.A.
Aktualna mapka podziału ZLK w Ostrowie Wlkp. na sekcje eksploatacji
PISMA 2021 ROK
SZIK - 06/21 ws. megafonów

SZIK - 05/21 ws. TELKOLU

Odp. na SZIK - 01/21 ws, czas pracy zawiadowców (dialog społ.)
SZIK - 01/21 ws, czas pracy zawiadowcó́w (dialog społ)
Protokół dodatkowy nr 15 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników "PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna" zawartego w dniu 11 stycznia 2005 r. w Warszawie, zrejestrowanego w dniu 28 lutego 2005 r. pod numerem U-MLXXIII, zawarty w dniu 04 sierpnia 2020 r.
Odpowieź na pismo SZIK 03/21 ws. wzrostu wynagrodzeń
SZIK - 03/21, SZIK 03a/21 oraz stanowisko ws. wzrostu wynagrodzeń
SZIK-03/21

SZIK-03a/21
Stanowisko ws. wzrostu wynagrodzeń
SZIK - 02/21 oraz stanowisko ws. Regulaminu Pracy
SZIK - 02/21 
Stanowisko ws. Regulaminu Pracy
ARCHIWUM ROK 2020

Wróć
Copyright © 2010 Solidarność ZLK Ostrów Wielkopolski. All rights reserved.
Administrator: Łukasz Starczewski