STRONA GŁÓWNA WŁADZE KONTAKT GALERIA ŚWIADCZENIA STATUTOWE DOKUMENTY SIP HISTORIA ARCHIWUM


ZAKŁADOWY UKŁAD
ZBIOROWY PRACY
ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACYUBEZPIECZENIE


ZNIŻKI I RABATY

DOKUMENTY

DOKUMENTY STATUTOWE


STATUT NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
DEKLARACJA PROGRAMOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
UCHWAŁA FINANSOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI ELEKTRONICZNEJ
DEKLARACJA UBEZPIECZENIOWA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNICZEJ "GENERALI"
USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
REGULAMIN STARJKU W SPÓŁCE PKP PLK S.A.
AKTUALNA MAPKA PODZIAŁU ZLK W OSTROWIE WLKP. NA SEKCJE EKSPLOATACJI

DOKUMENTY INNE


Copyright © 2010 Solidarność ZLK Ostrów Wielkopolski. All rights reserved.
Administrator: Łukasz Starczewski