SERDECZNIE WITAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ
 NASZEJ ORGANIZACJI  ZAKŁADOWEJ

KOMUNIKATY

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zniżki w PZU oraz Banku Pekao S.A.

Zniżki na stacjach LOTOS

ZUZP

Porozumienie ws. podwyżek 2019 r.


Jesteś

gościem

BIULETYN

ARCHIWUMAKTUALNOŚCI
Spotkanie z Pracodawcą w dniu 7 maja
22.052020 r.

Wideokonferencja Pracodawcy ze Związkami Zawodowym – 07.05.2020r.

ze strony SZIK NSZZ "Solidarność" uczestniczyli - W. Pełka, S. Kokot i Z. Jasiński. 

Wydarzenie składało się z jak gdyby z trzech części.
  1. I.Informacja prezesa I. Merchel nt. sytuacji w PKP PLK SA.
Pan prezes poinformował o działaniach Zarządu w ramach walki z koronowirusem od 10 marca br. Od tego dnia działa w firmie „zespół antykryzysowy” na czele z p. Prezesem. Wprowadzone zostały zarządzenie i decyzje umożliwiające zdaniem pracodawcy przeciwstawienie się pandemii.
Zobowiązano kierowników jednostek organizacyjnych Spółki do ich stosowania, zakupu odpowiednich środków odkażających, maseczek itp. Teraz spółka kontroluje w jaki sposób to zrobiono – czy w tej „panice”, na początku pandemii nie popełniono błędów?
Grupa kapitałowa PLK przekazała 4 mln zł na rzecz służby zdrowia w celu zakupu testów i odczynników.
Wśród pracowników Spółki stwierdzono 22 zachorowania na COVID19, 15 pracowników już wyzdrowiało, 2 jeszcze jest w szpitalu.
Wielu pracowników wykonywało pracę zdalną która będzie sukcesywnie zmniejszana do 23 maja (zmniejszanie liczby pracowników wykonujących pracę zdalnie), powrót do dotychczasowych miejsc pracy oczywiście przy zachowaniu wszystkich rygorów tzw. odległościowych – wg. pana Prezesa winien odbywać się sukcesywnie.
W obecnej sytuacji PLK-a ponosi znaczne straty związane ze spadkiem przewozów, przede wszystkim liczby połączeń pasażerskich, nasze straty przez 2 miesiące to ponad 60 mln zł, jeżeli sytuacja się utrzyma do końca roku nasza strata wyniesie ok 400 mln zł.
Prezes stwierdził, iż Spółka musi „zabezpieczyć w 100% środki finansowe na wynagrodzenia i utrzymanie infrastruktury”.
Prezes Merchel powiedział, iż w związku z powyższym wstrzymane zostały wypłaty z funduszu nagrodowego i premii uznaniowej – ale mogą się zdarzać wyjątki, stwierdził, iż nie są to elementy roszczeniowe wynagrodzenia.
NSZZ „Solidarność” zawsze podkreślała, iż budowanie premii uznaniowej kosztem innych elementów wynagrodzenia jest z punktu pracowników co najmniej wątpliwe.
Pan Prezes stwierdził również, iż „nie zakładamy obniżenia jakichkolwiek elementów stałych wynagrodzenia”.
Przypominam, iż zmiana tych elementów może się dokonać tylko w uzgodnieniu z sygnatariuszami ZUZP, bo tam są zapisane.
Prezes Merchel poinformował, że nie będzie wypłat premii za cele (PZC). Odnośnie wszystkich wypłat dodatkowych poddał w wątpliwość, „czy było by to moralnie zasadne w obecnej sytuacji?”
Co do tego każdy pewnie ma swoje zdanie.
  1. II.Dodatkowe informacje i odpowiedzi na pytania.
Nie będę się odnosił do pytań dotyczących premii – bo tym było wyżej, jak też wybaczcie do wszystkich pytań przedstawicieli Związków Zawodowych.
  1. Jasiński zapytał czy w związku z powrotem do rozporządzenia MI (nasz wniosek), stanowiska zwrotniczy, instrukcje i wytyczne obowiązujące w Spółce zostaną zmienione tak aby zwrotniczowie zatrudnieni na posterunkach SKP nie musieli być kierowani na kursy i egzaminy dróżnika przejazdowego?
Pani dyr. G. Blicharz stwierdziła, iż zostanie to w najbliższym czasie uregulowane właśnie w ten sposób.
Wiedząc o tym, iż Spółka zamierza zgodnie z ustawą zrealizować zasilenie ZFŚS z końcem maja, zwróciłem się Prezesa z prośbą, „mam sygnały, iż w związku z pandemią koronowirusa w wielu jednostkach organizacyjnych Spółki zostały wyczerpane konta ZFŚS, czy było by możliwe wcześniejsze od ustawowego zasilenie tych kont”. Prezes Merchel powiedział, iż pion finansowy przeanalizuje sytuacje i najprawdopodobniej przynajmniej częściowo postarają się przelać środki wcześniej.
Tak jak wspominałem było wiele innych pytań dotyczących konkretnych spraw i problemów pracowniczych, ale nie o wszystkich tu i teraz.
  1. III.Pracodawca poruszył temat „Protokołu dodatkowego do ZUZP nr 15”.
Pan Prezes Merchel zdeklarował, że w najbliższym czasie pracodawca przedstawi nam zmodyfikowaną wersję tego dokumentu i chce abyśmy go jeszcze w maju podpisali.
Dostaniemy, przeanalizujemy, zobaczymy co dalej.
Przepraszam jeżeli nie ująłem wszystkiego.
                                                                                                                            
 Wiesław PełkaCopyright © 2010 Solidarność ZLK Ostrów Wielkopolski. All rights reserved.
Administrator: Łukasz Starczewski