SERDECZNIE WITAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ
 NASZEJ ORGANIZACJI  ZAKŁADOWEJ

KOMUNIKATY

Regulamin akcji promocyjnej DOMS na 40 lat „Solidarności”.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zniżki w PZU oraz Banku Pekao S.A.

Zniżki na stacjach LOTOS

ZUZP


Jesteś

gościem

BIULETYN 


ARCHIWUMAKTUALNOŚCI
„Green Deal” groźny dla polskich miejsc pracy. OPZZ-towi i Forum ZZ to nie przeszkadza
01.07.202
OPZZ i Forum ZZ nie sprzeciwiły się dwom dokumentom Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, które zagrażają setkom tys. polskich miejsc pracy. Szczególnie w przemyśle energochłonnym – informuje w liście do członków Związku szef „Solidarności” Piotr Duda. Sprawa dotyczy uzależnienia pomocy dla ogarniętych kryzysem firm od tzw. „uzgodnionych celów klimatycznych”.

- To próba narzucenia przez bezpieczne energetycznie kraje UE i unijnych urzędników rozwiązań, które bezpośrednio uderzają w nasze bezpieczeństwo energetyczne, prowadząc w prostej linii do ubóstwa energetycznego polskiego społeczeństwa – napisał w liście Piotr Duda.


O co dokładnie chodzi? EKZZ zgadza się aby Komisja Europejska uzależniała jakim firmom można udzielić wsparcia, a jakim nie. To ręczne sterowanie ma być uzależnione od subiektywnej oceny unijnych urzędników, czy wpisuje się to w „Green deal” (Zielony ład), czy nie. Co gorsza – na co zwraca uwagę „Solidarność” - zgadzają się na to OPZZ i Forum ZZ, które również są afiliowane w europejskiej konfederacji.

Piotr Duda wylicza członkom Związku, czego domaga się „Solidarność” od unijnej polityki w tym zakresie. To m.in. żądanie zmiany obecnej polityki klimatycznej i energetycznej UE, odstąpienia od system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS), przenoszenia produkcji m.in. z Chin do Europy, powrotu do pierwotnych zapisów „Porozumienia Paryskiego”, uniezależnia wsparcia dla naszych firm od ręcznego sterowania urzędników Komisji Europejskiej.

- Ze swojej strony wystosowałem list do szefa EKZZ Luci Visentiniego, gdzie powyższe kwestie w sposób jednoznaczny przekazałem. Na ostatnim spotkaniu Komitetu Wykonawczego EKZZ-tu zdecydowanie broniliśmy stanowiska „Solidarności”, a tym samym polskiej racji stanu i nadal będziemy to robić – pisze szef Komisji Krajowej do członków Związku.


Zwraca się również o informowanie i wywieranie presji na organizacje zakładowe zrzeszone w OPZZ i Forum ZZ, aby zaangażowały się w obronę polskich miejsc pracy w przemyśle i energetyce.Copyright © 2010 Solidarność ZLK Ostrów Wielkopolski. All rights reserved.
Administrator: Łukasz Starczewski