SERDECZNIE WITAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ
 NASZEJ ORGANIZACJI  ZAKŁADOWEJ

KOMUNIKATY

Regulamin akcji promocyjnej DOMS na 40 lat „Solidarności”.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zniżki w PZU oraz Banku Pekao S.A.

Zniżki na stacjach LOTOS

ZUZP


Jesteś

gościem

BIULETYN 


ARCHIWUMAKTUALNOŚCI
„Przede wszystkim to promocja i rozwój związku”
22.07.2020 r.

Powiedział „Wolnej Drodze” Roman Zybała, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ  „Solidarność” przy Zakładzie Linii Kolejowych Ostrów Wlkp.

Proszę powiedzieć, czym Pan się zajmuje zawodowo w spółce PKP PLK?

Jestem pracownikiem Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.,zatrudnionym na stanowisku zawiadowca do spraw inżynierii ruchu w Sekcji Eksploatacji Jarocin.


Poza stanowiskiem przewodniczącego Komisji Zakładowej „Solidarności”, jest Pan zastępcą Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”, a także delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, delegatem na WZD Regionu Wielkopolska Południowa, WZD Krajowej Sekcji Kolejarzy,WZD Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej, a także od 16 lat ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. – Wydział Pracy. Tyle funkcji wymaga ogromu pracy,nie tylko związkowej. Jakie są Pana priorytety?

Przede wszystkim to promocja i rozwój związku, pozyskiwanie członków do związku spośród nowo przyjętych pracowników, a także dotarcie do tych pracowników, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o przynależności do jakiegokolwiek związku.Kolejnym nie mniej ważnym celem, jest uświadamianiepracownikom ich praw, a także piętnowanie i eliminowanie wszelkich przejawów łamania prawa przez pracodawcę.


Jako pracownik spółki kolejowej jest Pan dobrze zorientowany w sprawach pracowniczych, zatem prowadzenie negocjacji z władzami spółki jest w pewnymstopniu ułatwione. A jak Pan sobie radzi w rozmowach jako zastępcaPrzewodniczącego Zarządu Regionu, gdzie tematy w ogóle nie dotyczą spraw związanych zkoleją?

Ta funkcja jest dla mnie nowym zadaniem i tak naprawdę, to teraz ciągle się jej uczę. Ja jestem kolejarzem, a Region Wielkopolska Południowa, to sześć powiatów, w których prowadzona jest różna działalność gospodarcza, ale małymi krokami idę do przodu.

 
Czytelników często interesuje, jakie sukcesy w działalności związkowej maPrzewodniczący Komisji Zakładowej „Solidarności”. Zechce Pan wymienić choćby te ważniejsze?

Tak naprawdę, to Przewodniczący nie ma sukcesów, bo jeżeli takie są,to są sukcesem Komisji Zakładowej pod przewodnictwem Przewodniczącego.Natomiast jeden sukces osobisty pozwolę sobie wymienić, ponieważ jestem z niego bardzo dumny. W 2007 roku nasza Zakładowa Organizacja była w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a ja na posiedzeniu Komisji Zakładowej przekazałem informację, że powinniśmy posiadać Sztandar. Zapadła kompletna cisza, a potem padło ze strony zebranych wiele pytań. Oczywiście w tym dniu nie znałem na nie odpowiedzi, ale i tak rozpocząłem pracę przy wykonaniu Sztandaru.

W listopadzie 2007 roku prace zakończyły się sukcesem i Sztandar został poświęcony w kościele parafialnym św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp. Matką chrzestną została kol. Katarzyna Wieczorek – ówczesna Przewodnicząca OSK w Poznaniu, a ojcem chrzestnym został Przewodniczący ZR Wielkopolska Południowa Jan Mosiński, obecny Poseł na sejm RP

A porażki?

Też były… Poproszę o następne pytanie.

 
Zapytam o to samo, ale jako zastępcę Przewodniczącego Zarządu Regionu?

Dzisiaj bardzo trudnym zadaniem jest utworzenie w jakiekolwiek firmie Związku Zawodowego, Organizacji Zakładowej. Mnie to się udało,ponieważ wspólnie z obecną Przewodniczącą Komisji Zakładowej doprowadziłem do powstania takowej w Szpitalu Powiatowym im. Marcela Neckiego w Krotoszynie. A porażki? Myślę, że jakieś szybciej, czy później będą, bo takie jest życie.

 
Ma Pan swój profil na jednym z portali społecznościowych. Zakładam, że zetknął się Pan z hejtem (osobiście, bądź w inny sposób). Jak Pan reaguje na hejt w Internecie?

Staram się trzymać nerwy na wodzy, ale są momenty, w których to bym komuś „przyłożył”. Najbardziej mnie drażnią wpisy, gdy hejter opluwa nie mnie, a„Solidarność”, bo przecież „Solidarność”, to nie tylko Związek Zawodowy, to także symbol „Wolności i Niepodległości”.

 
Rozmawiamy tuż po wyborach. Proszę o komentarz na temat wyniku wyborów prezydenta RP.

Wybory wygrał mój kandydat, czyli Pan Andrzej Duda. Jeżeli będzie współpraca Rząd – Prezydent,to myślę, że Polska będzie umacniać swoją pozycję w Europie i na Świecie, a pracownik będzie godnie traktowany przez pracodawcę w myśl zasady – za godziwą pracę – godziwa płaca.

 
Na koniec wypada zapytać, jak Pan Przewodniczący Komisji Zakładowej „Solidarności”, zastępca szefa Zarządu Regionu ocenia Dwutygodnik „Wolna Droga”?

„Wolna Droga”, to dwutygodnik, który bardzo chętnie czytam. Artykuły zamieszczane zawierają materiały z codziennego życia kolei, więc każdy kolejarz zawsze znajdzie coś dla siebie.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Aleksander Wiśniewski

http://wolnadroga.pl/w-numerze/Copyright © 2010 Solidarność ZLK Ostrów Wielkopolski. All rights reserved.
Administrator: Łukasz Starczewski