SERDECZNIE WITAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ
 NASZEJ ORGANIZACJI  ZAKŁADOWEJ

KOMUNIKATY

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zniżki w PZU oraz Banku Pekao S.A.

Zniżki na stacjach LOTOS

ZUZP

Porozumienie ws. podwyżek 2019 r.


Jesteś

gościem
AKTUALNOŚCI
Zasłużony dla NSZZ "Solidarność" na Kolei
04.03.2020 r.

Stosownie do postanowień Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" informujemy, że w jubileuszowym roku 2020 wyróżnionych odznaką "Zasłużony dla NSZZ Solidarność na Kolei" może zostać do 20 członków naszego Związku.

Wnioski z uzasadnieniem zgodnie z Regulaminem Nadania i Wręczania Odznaki „Zasłużony dla NSZZ Solidarności na Kolei” należy składać do biura Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w terminie do 15 maja 2020 r.

Przypominamy, że do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:
- uchwałę KZ/KM,
- stanowisko sekcji zawodowej lub regionalnej/międzyregionalnej sekcji kolejarzy.

Odznaką może być wyróżniana osoba, która spełnia przynajmniej cztery z poniższych kryteriów: wyróżnia się czynnym wspieraniem działalności Związku, była represjonowana przez władze komunistyczne za działalność na rzecz NSZZ Solidarność, ma szczególne zasługi przy tworzeniu struktur Związku na kolei, aktualnie pracuje w strukturach NSZZ Solidarność, cieszy się dużym uznaniem w środowisku, w którym działa, jest wzorem godnym do naśladowania.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin nadania odznaki
Wzór wniosku

Copyright © 2010 Solidarność ZLK Ostrów Wielkopolski. All rights reserved.
Administrator: Łukasz Starczewski