SERDECZNIE WITAMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ
 NASZEJ ORGANIZACJI  ZAKŁADOWEJ

KOMUNIKATY

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zniżki w PZU oraz Banku Pekao S.A.

Zniżki na stacjach LOTOS

ZUZP

Porozumienie ws. podwyżek 2019 r.


Jesteś

gościem
AKTUALNOŚCI
Posiedzenie Rady SZIK NSZZ "Solidarność"
05.03.2020 r.

Z prac Prezydium

Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.

Główne tematy:

 1. Dialog społeczny;
 2. Protokół dodatkowy nr 15 do ZUZP;
 3. PUZP;
 4. Pakiet nr IV UE;
 5. Sprawy osobowe;
 6. Wzrost wynagrodzeń w PKP PLK SA w 2020r.;
 7. Wdrażanie EDER-a;
 8. Zwrotniczy – zmiana w ustawie o transporcie kolejowym;
 9. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów;

Wydarzenia (niektóre) przy udziale członków Prezydium:

 • SZIK – 01/20 kolejne pismo usiłujące wymusić na pracodawcy spotkanie w ramach dialogu społecznego.
 • Spotkanie w Sejmie, w dniu 16 stycznia  br. IV pakiet kolejowy (Kokot);
 • Pogrzeb red. Sobolewskiego  we Wrocławiu (Kokot, Jasiński, Kobus);
 • Posiedzenie Prezydium SZIK – 22.01.br.;
 • Dialog z pracodawcą – a raczej jego brak;
 • Negocjacje (Protokół nr 15) ZUZP;
 • Wzrost wynagrodzeń w 2020r.
  • Sprawa maszynistów;
  • II Kongres Rozwoju Kolei – Stadion Narodowy (Prezydium) 29.01.2020r.;
  • Spotkanie (Dialog)  w dniu 5 lutego br. notatka;
  • Posiedzenie Prezydium KST (Pełka, Jasiński, Kokot) w Gdańsku (6 luty br. – przedstawiciel ETF i P. Duda;
  • Spotkanie w dniu 7 lutego br. z OZ PPM-T w Gdańsku (Pełka, Sikora);
  • Spotkanie w dniu 19 lutego br. z prezesem – my, Federacja, ZZDR i Automatycy:
  • Spotkanie w dniu 20 lutego br. Pełka, Sikora z dyr. Blicharz;
  • Posiedzenie Prezydium KSK 25.02.br. (Pełka, Kokot, Sikora, Jasiński,);
  • Posiedzenie KR SZIK w dniu 02.03.br.

Warszawa 2020-03-04

Informacja na Radę SZIK „Solidarność”.

 1. Zarząd;
  1. Prezes Zarządu – Ireneusz Merchel;
  2. Wiceprezes Zarządu dyr. ds. eksploatacji – Marek Olkiewicz;
  3.  Członek Zarządu dyr. ds. realizacji inwestycji – Arnold Bresch;
  4. Członek Zarządu dyr. ds. utrzymania infrastruktury – Piotr Majerczak;
  5. Członek Zarządu dyr. ds. finansowych i ekonomicznych – Radosław Celiński;
  6. Członek Zarządu dyr. ds. rozwoju – Robert Sobczak;
 2. Czy Spółka terminowo reguluje zobowiązania:
 • wobec budżetu państwa – tak;
 • wobec ubezpieczeń społecznych – tak;
 1. Sytuacja zatrudnieniowo-płacowa;

Zatrudnienie średnioroczne na 2019 rok wyniosło 39 000 etatów. 

Wykonanie zatrudnienia to 39 107 etatów, w tym 337 nieplanowanego zatrudnienia z TELKOLU.

w 2019 roku poziom zatrudnienia zwiększył się z 38 809 pracowników (stan na 31 grudnia 2018 r.), do 39 076 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.) tj. o 267 pracowników, co wynika głównie z zatrudnienia pracowników z PKP Telkol Sp. z o.o. Na bilans zatrudnienia w omawianym okresie wpływ miało zmniejszenie zatrudnienia ogółem 2 775 osób wynikało ono przede wszystkim z:

 • emerytur –  1 016 pracowników:
 • rent i świadczeń rehabilitacyjnych – 448 pracowników;

Zwiększenie zatrudnienia wynikało przede wszystkim z:

 • przyjęcia z zewnątrz – 2 608 osób;
 • w tym aż 2 203 osób z spoza Grupy Kapitałowej PKP.

Fluktuacja kadr w PKP PLK S.A. za cały 2018r. objęła ogółem 15,74% załogi i była o ponad 1% większa od ubiegłorocznej.

Struktura zatrudnienia (na 31.12.2019r.):

- nadzór i administracja – 6 728 osób, 17,22% załogi; >

- działalność podstawowa – 27 697 pracowników, 70,88% <

- działalność dodatkowa – 4 651 pracowników, 11,90%; >

Wynagrodzenie obciążające koszty operacyjne za rok 2019 wyniosło 99,5% planu okresu. Wynika to  z kilku przyczyn, a oto niektóre z nich:

- niewykonanie przez jednostki organizacyjne przydzielonego planu zatrudnienia.

-   wypracowanie niższej niż planowano liczby godzin nadliczbowych, ze względu

na mniejszą niż planowano liczbę posterunków przeliczeniowych;

-  przesunięcie na termin późniejszy wprowadzenia zmiany podstawy wynagradzania dla pracowników wynagradzanych wg Uchwały Zarządu;

 1. Wyniki ekonomiczno – finansowych spółek zależnych od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za 2019r.; W omawianym okresie wszystkie spółki osiągnęły dodatni wynik finansowy, w dodatku większy od planowanego. Przeciętne zatrudnienie w spółkach zależnych od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest mniejsze w stosunku do planu o ponad 4% z tego powodu spadł też całościowy koszt pracy w stosunku do planu.
 • Kontrakty inwestycyjne – największy plan, ponad 275,5 mln zł Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie. Po roku największe wykonanie to ponad 240 mln zł i 90% planu rocznego również PNiUIK w Krakowie.
 • Kontrakty utrzymaniowe – największy plan, ponad 173 mln zł Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe w Gdańsku. Po roku największe wykonanie prawie 230 mln zł i 146% planu również Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe w Gdańsku.
 • Roboty podzlecane:

-            w kontraktach inwestycyjnych największy udział 56% DOLKOM Wrocław;

-          w kontraktach utrzymaniowych największy udział 34% DOLKOM Wrocław;

W strategii długofalowej spółkom zależnym PKP PLK S.A., zależy zarówno na odnowieniu potencjału technicznego który posiadają i zakupy: oczyszczarek, podbijarek torowych i rozjazdowych wagonów. Drugim z ważnych celów jest rozwijanie nowych kompetencji i zakupy typu: pociągi sieciowe i palownice kolejowe.

 1. Inwestycje;

Planowane nakłady inwestycyjne na 2019 rok to ponad 11,4 mld zł. Najprawdopodobniej wykonanie nie przekroczy 10,2 mld zł; Główne nie wykonania to takie jak E75 Czyżew – Białystok, E59 Poznań – Szczecin, port Gdańsk, port Gdynia, udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego i inne. Niedobrze, iż są na wiodących inwestycjach PLK-i.

 1. Inne;

SZIK NSZZ „Solidarność” dalej prowadzi dialog społeczny z Zarządem

<<wróć>>


Copyright © 2010 Solidarność ZLK Ostrów Wielkopolski. All rights reserved.
Administrator: Łukasz Starczewski