Związek Zawodowy NSZZ Solidarność przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim                                   

W Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Jest on niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji, a organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe. Związek zawodowy Solidarność przy Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim powstał w związku z wprowadzeniem ustawy o  restrukturyzacji  Przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, która to ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 1998 roku. W tym dniu zaczął funkcjonować Zakład Infrastruktury Kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim, który powstał na skutek połączenia Oddziału Drogowego w Ostrowie Wielkopolskim,  Oddziału Automatyki i Telekomunikacji w Ostrowie Wielkopolskim, częściowo ze Stacji Rejonowych w Ostrowie Wielkopolskim, Kępnie, Kaliszu, Jarocinie, oraz Oddziału Elektroenergetycznego. Związek zawodowy Solidarność funkcjonował w Oddziale Drogowym w Ostrowie Wielkopolskim oraz Stacji Rejonowej w Kaliszu i Kępnie, na skutek powstania nowej jednostki nastąpiła fuzja  komisji zakładowych  Oddziału Drogowego ,Stacji Rejonowych  w jedna komisję zakładową pod nazwa Komisja Zakładowa Solidarność przy PKP  Zakład Infrastruktury Kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim, która w takiej formie istniała do roku 2000, kiedy na skutek dalszych prac związanych z prywatyzacją i restrukturyzacja przedsiębiorstwa PKP uległ likwidacji Zakład Infrastruktury Kolejowej w Lesznie.  Jednostkę tą włączono do istniejącego już Zakładu Infrastruktury Kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim. Taki stan funkcjonował do kolejnej reorganizacji, która doprowadziła do zmiany nazwy zakładu jak również obszaru działania. Sytuacja ta miała również swoje konsekwencje w tym ,że  część obszarów wraz   pracownikami,  w tym członkami  związku zawodowego Solidarność,  które należały do Zakładu Infrastruktury została włączona do sąsiednich  Zakładów takich jak Zakład Infrastruktury Kolejowej w Poznaniu, Wrocławiu, Tarnowskich Górach i Opolu. Konsekwencją dalszych restrukturyzacji Przedsiębiorstwa PKP był fakt utworzenia z dniem 1 października 2001 roku Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, który to zakład funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy ZLK w Ostrowie Wlkp.

Copyright © 2010 NSZZ „Solidarność” przy ZLK Ostrów Wlkp. • Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa zastrzeżone.