Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
zawarty w dniu 11 stycznia 2005 r. (tekst jednolity)

 

Protokół Dodatkowy nr 15 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników  PKP PLK S.A.

zawarty w dniu 04.08.2020 r. 

 

Protokół Dodatkowy nr 14 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników  PKP PLK S.A.

zawarty w dniu 27.03.2018 r. 

 

Protokół Dodatkowy nr 13 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników  PKP PLK S.A.

zawarty w dniu 23.12.2016 r. 

 

Protokół Dodatkowy nr 12 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników  PKP PLK S.A.

zawarty w dniu 06.06.2016 r. 

 

Protokół Dodatkowy nr 11 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników  PKP PLK S.A.

zawarty w dniu 07.11.2014 r. 

 

Protokół Dodatkowy nr 10 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników  PKP PLK S.A.

zawarty w dniu 27.06.2014 r. 

 

 

 

Copyright © 2010 NSZZ „Solidarność” przy ZLK Ostrów Wlkp. • Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa zastrzeżone.